Historie

Martin N Bonde og Co. Aps

Autoriseret el-installatør og -ingeniør i Skjern

Martin N. Bonde og Co. Aps v/ Ole H. Thomsen i Skjern - Tlf: 97 35 11 88 / 40 35 34 88

Mere end 100 års lokal-historie

Billedet viser en af firmaets ældste annoncer i det lokale dagblad.

Firmaet Martin N. Bonde blev grundlagt i 1912 af Martin Nielsen Bonde, der i mange år var den eneste elektriker i mange miles omkreds af Skjern, og i de følgende mange år var der en hel del at lave for Martin Bonde og hans lærling, da elektriciteten lige var kommet til de mindre byer og landområder.

I 1929 opførte Martin N. Bonde firmaets første rigtige butikslokaler i Bredgade i Skjern. I butikken kunne man blandt andet købe de første el-komfurer, hvilket var nyeste mode. Desuden blev der solgt strygejern, radioapparater og diverse belysning.


I 1951 indgår Harry Thomsen, der var i lære under krigen og var  den nuværende el-installatør Ole Thomsens far, kompagniskab med læremesteren M. N. Bonde, der dog går bort knap en måned senere. Harry Thomsen trådte ind som kompagnon i  firmaet som nydimmiteret elektroingeniør. På det tidspunkt udførte virksomheden jævnstrøms-installationsarbejde i Skjern by og egn. Før i tiden, når man skulle udenfor byen, foregik det enten på cykel med stålrør på styret og ledninger på bagagebære, men hvis man var heldig kunne del af turen tages via tog. Disse togrejser blev dog besværliggjort af tyskernes besættelse, da man hele tiden måtte vise sin passérseddel.


Efter at have overtaget hele firmaet i 1956, og fejret 50 års jubilæum i 1962, fik Martin N. Bonde og Co travlt. I de kommende år skete overgangen fra jævnstrøm til vekselstrøm i Skjern by og opland, hvilket ledte til en hel del arbejde med luftledninger. I de travleste perioder kunne virksomheden beskæftige 4 såkaldte luftskippere, 4 elektrikere og 2 lærlinge, som følge af omlægningen.


I 1977 i oktober kunne firmaet rykke ind i de nye forretningslokaler på Bredgade 65 (der hvor Andelskassen nu ligger). I årene omkring 1980 var Martin N. Bonde og Co. beskæftiget med en del større og mindre industri-installationer, blandt andet Skjern Tricotagefarveri og Skjern Papirfabrik. Det var også i de år at en del mellemstore virksomheder etablerede sig langs ringvejen i det nye industrikvarter, blandt andet Skjern MC, Skjern Maskinsnedkeri og Skjern Maskinfabrik. Samtidig med de nye industriområder, så åbnes gode muligheder for hvidevaresalg, hvilket leder til at man bliver medlem af indkøbsforeningen ELSALG, der var Danmarks største indkøbsforening og stadig er blandt de største. I slutningen af 1970'erne får GENVEX-anlæggene firmaets interesse, og der bliver i løbet af 7 år sat 70 anlæg   af forskellige størrelser op i lokalområdet.


Fra midten af 1980'erne kommer flere større el-projekter, fx en udvidelse af Skjern Handelsskole, samt nye lagerhaller og en ny administrationsbygning til Skjern Tricotagefarveri. 1985 var året hvor EDB havde sit indtog på kontoret og nu blev udfærdigelsen og udskrivning af fakturaer, finansbogholderi og lønregnskab klaret af Harry Thomsen ved hjælp af EDB. I 1987 tages de nye lager- og værkstedslokaler på Tømrervej i Skjern i brug.


I 1987 er Martin N. Bonde og Co. ejet af Harry Thomsen og sønnerne Ole og Peter Thomsen, der til daglig deltes om de overordnede arbejdsopgaver efter interesse. Dengang var EDB begyndt at komme frem til fx pengeinstitutter, kommunerne og større virksomheder, hvilket også ledte til nye arbejdsopgaver for virksomheden og dens ansatte.


Ved kartoffelkurens indførelse i 1986 sker der en voldsom opbremsning i byggeriet med et dertilhørende fald i beskæftigelsen, hvorved firmaet bliver nødt til at reducere sin medarbejderskare betragteligt.


I 1992 over el-installatør Ole Thomsen firmaet som ene-ejer og tidligere indehaver Harry Thomsen varetager den administrative del af virksomheden. I februar 1996 er Ole Thomsen udsat for et så voldsomt trafikuheld at han var sygemeldt i over 2 år. Dette medførte at firmaet var tæt på at gå konkurs, men det overlevede heldigvis og er derfor stadig egnens ældste elektriker-firma.

Kontakt

Søger du et tilbud?

Du kan enten ringe til os eller skrive en mail med spørgsmål om priser på hvidevarer eller installationer.